คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่าย การเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม “ชมภาพยนตร์กับ GC” ปี 2561 โดยมีพนักงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

กำหนดการกิจกรรม “ชมภาพยนตร์กับ GC” Fantastic Beast 2

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รอบ A : 11.00 น.

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รอบ B : 14.30 น.
10:00 น. ลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย
ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam Paragon)
11:00 น. เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
13:40 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
13:30 น. ลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย
ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam Paragon)
14:30 น. เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
17:10 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ในวันกิจกรรม กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการลงทะเบียน และในกรณีรับสิทธิ์แทน โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ระบุชื่อ-สกุลของผู้รับสิทธิ์แทนให้ชัดเจน

ประมวลภาพกิจกรรมผู้ถือหุ้นกู้ “ชมภาพยนตร์กับ GC”
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

The random selection process by Mr. Thitipong Jurapornsiride, Vice President – Corporate Finance and Investor Relations, held on 24th October, 2016

Itinerary

22 November 2017

10:15 Register at Royal Thai Navy Convention Center (snacks & beverages)
11:00 Angsana Cruise departs from Royal Thai Navy Convention Center pier
11:45 Lunch on Angsana Cruise
12:45 Arrive at Koh Kret
14:15 Angsana Cruise departs from Wat Pai Lom pier
16:00 Angsana Cruise arrives at Thai Navy Convention Center pier
* Remarks:
  • This itinerary may be subject to change.
  • Please bring your Identification Card along with confirmation letter for registration on the travelling date.

Gallery

The random selection process by Mr.Patiparn Sukorndhaman, Executive Vice President - Finance & Accounting, held on October, 2014
Announcement of entitled bondholders for Company Site Visit Program

Itinerary

Group A

27 November 2014

Group B

28 November 2014

07.30 a.m. - 08.00 a.m. Register at Ground Floor, Energy Complex, Building C, Vibhavadi Rangsit Road
(snacks & beverages)
08.00 a.m. - 09.00 a.m. Presentation at Synergy Hall 6th Floor,
Energy Complex
09.15 a.m. - 12.00 p.m. Depart from Bangkok to Rayong
(snacks & beverages served on the bus)
12.00 p.m. - 01.30 p.m. Lunch
01.30 p.m. - 02.30 p.m. Bus tour of PTTGC site
02.30 p.m. - 04.00 p.m. CSR Activity at PTTGC 2 Plant
04.00 p.m. Return to Bangkok
(snacks & beverages served on the bus)
* Remarks:
  • This itinerary may be subject to change.
  • Please bring your Identification Card along with confirmation letter for registration on the travelling date.